Razlagamo.si

Vsak od nas se v teh dneh sooča z izzivi, ki jih je prinesla nova in nepoznana situacija. Ker smo skupaj močnejši, smo 26. 3. 2020 vzpostavili skupno izobraževalno podporno točko RAZLAGAMO.SI, ki je namenjena medsebojni pomoči pri učenju in izobraževanju na daljavo. Načrtujemo, da bo nudila podporo pri komunikaciji in zbiranju gradiv za lažje učenje.