Razlagamo.si

Poučevanje in učenje zaradi krizne situacije dobiva novo, inovativno obliko, kjer se poučevanje v učilnicah prepleta s poučevanjem na daljavo. Zaradi mnogih izzivov, ki jih ponuja prihodnost, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru  organizirajo

Posvet

Razlagamo.si kot skupna točka za izobraževanje na daljavo

Posvet bo potekal  v petek, 3. 7. 2020 v prostorih vseh treh fakultet na Koroški cesti 160, 2000 Maribor.

Cilji posveta so:

  • evalvacija dosedanjih aktivnosti v gibanju Razlagamo.si in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti,
  • pregled dobrih praks na področju poučevanja na daljavo v krizni situaciji,
  • oblikovanje smernic za podobne situacije v prihodnosti.
Okvirni program  
9.00 – 9.10 uvodni pozdrav
9.10 – 10.10 kratke predstavitve
10.10 – 10.25 odmor
10.25 – 11.10 delo v skupinah, prvi del
11.10 – 12.10 kratke predstavitve
12.10 – 12.25 odmor
12.25 – 13.10 delo v skupinah, drugi del
13.10 – 14.10 zaključni plenum

Skupaj si razlagamo in skupaj oblikujmo prihodnost.

Svojo udeležbo prosim potrdite na razlagamo@um.si

Za Razlagamo.si

red. prof. dr. Blaž Zmazek, doc. dr Igor Pesek, izr. prof. dr. Katja Košir, red. prof. dr. Alenka Lipovec