Razlagamo.si

Predsednik države je gibanju Razlagamo.si podelil  Jabolko navdiha, prevzel ga je idejni vodja red. prof. dr. Blaž Zmazek

(Vir: https://mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-za-srcna-dejanja-predsednik-pahor-herojem-korone-izrocil-jabolko-navdiha/356675)

Projekt Lava

Prijatelj pomočnik: Prijateljske, kolegialne in državljanske opore pri spoprijemanju s posledicami COVID-19 na področju vzgoje in izobraževanja. Informacije o projektu na strani.

Razlagamo.si na posvetu SAZU

Prof. dr. Blaž Zmazek je model Razlagamo.si predstavil tudi na posvetu Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej, ki ga je organizirala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

Društvo Bravo združuje otroke, mladostnike s specifičnim učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja in drugimi nevrorazličnostmi, njihove starše in strokovnjake. S svojim delovanjem dejavno vpliva na izboljšanje položaja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Združuje več kot devetsto članov. S sedmimi podružnicami in sekcijo BravoMI je zastopano po vsej Sloveniji. 

Od ustanovitve, pred devetnajstimi leti, je društvo z izdajanjem literature, s sodelovanjem pri pripravi strokovnih mnenj za oblikovanje zakonodaje s področja otrok s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami, organizacijo izobraževanj za strokovno javnost in starše, organizacijo mednarodnih konferenc, s sodelovanjem v mednarodnih projektih Tempus in Erasmus +, s sodelovanjem z drugimi sorodnimi organizacijami in s številnimi mednarodnimi strokovnjaki ter s članstvom v Evropski zvezi za disleksijo (EDA) izboljšalo razumevanje položaja in obravnavo otrok in mladostnikov z disleksijo, diskalkulijo, AD(H)D, PPPU, ipd.

Društvo je prejemnik najvišje državne nagrade za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami Republike Slovenije v letu 2019.Več o društvu in nekatere prispevke ter gradiva najdete na spletni strani : http://bravo.splet.arnes.si

Razlagamo.si na RTV SLO