Razlagamo.si

Razlagamo.si na posvetu SAZU

Prof. dr. Blaž Zmazek je model Razlagamo.si predstavil tudi na posvetu Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej, ki ga je organizirala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

Društvo Bravo združuje otroke, mladostnike s specifičnim učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja in drugimi nevrorazličnostmi, njihove starše in strokovnjake. S svojim delovanjem dejavno vpliva na izboljšanje položaja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Združuje več kot devetsto članov. S sedmimi podružnicami in sekcijo BravoMI je zastopano po vsej Sloveniji. 

Od ustanovitve, pred devetnajstimi leti, je društvo z izdajanjem literature, s sodelovanjem pri pripravi strokovnih mnenj za oblikovanje zakonodaje s področja otrok s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami, organizacijo izobraževanj za strokovno javnost in starše, organizacijo mednarodnih konferenc, s sodelovanjem v mednarodnih projektih Tempus in Erasmus +, s sodelovanjem z drugimi sorodnimi organizacijami in s številnimi mednarodnimi strokovnjaki ter s članstvom v Evropski zvezi za disleksijo (EDA) izboljšalo razumevanje položaja in obravnavo otrok in mladostnikov z disleksijo, diskalkulijo, AD(H)D, PPPU, ipd.

Društvo je prejemnik najvišje državne nagrade za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami Republike Slovenije v letu 2019.Več o društvu in nekatere prispevke ter gradiva najdete na spletni strani : http://bravo.splet.arnes.si

Z veseljem sporočamo, da Razlagamo.si sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Njihovi študenti so pripravili pomoč pri izobraževanju na daljavo na http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/?fbclid=IwAR1mclo5Sq_IfwW5ObMae5HKNvkaMdoZ-KrhqgTEfGVjd9ovv0FHVa8giqI

Tudi njihovi posnetki bodo obogatili RAZLAGAMO.SI SKUPAJ

Razlagamo.si sodeluje s skupino Dijaki za osnovnošolce –> https://www.facebook.com/prostovoljci.gimnm.1Skupaj si bomo pomagali pri več različnih področjih.

Priročnik v pomoč pri delu učiteljev na daljavo

  • VideoRazlage
  • Redni sestanki z učenci v spletnih učilnicah
  • Deljenje znanja med učitelji
  • Ohranjanje ustvarjalnosti in pozitivne naravnanosti. Vzdrževanje učne, mentalne in fizične kondicije učiteljev
  • Enotne usmeritve in smernice šole
  • ….

Izkušnje in dobre prakse Razlagamo.si so bile predstavljene tudi na vabljenem predavanju izobraževanja Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje.

Študenti, ki so vključeni v Razlagamo.si, so sodelovali tudi na študijskih srečanjih Zavoda RS za šolstvo. Iz ZRSŠ so sporočili, da je v 14 dneh potekalo 260 triurnih sklicev, ki se jih je udeležilo udeležilo 17.000 strokovnih delavcev.

Udeleženci in izvajalci ZRSŠ so bili z izvedbami zadovoljni, sporočajo da so  k temu  izdatno prispevali prav Razlagamo.si študenti. Bili so profesionalni, zanesljivi, odgovorni in pripravljeni pomagati. Na vsaki refleksiji svetovalcev ZRSŠ je bilo omenjeno kvalitetno delo študentov, ki so tudi sami sporočali, da so jih svetovalci izredno lepo sprejeli, da so se pri tem delu veliko naučili in da so zadovoljni s takim načinom dela.

Študenti Razlagamo.si so bili ponovno povabljeni k nadaljnjemu sodelovanju tudi za zamudnike, ki jih je 4000, kar dodatno poudari njihov doprinos k profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

BRAVO študenti Razlagamo.si!