Razlagamo.si

Od 19. 10. 2020 v Sloveniji ponovno poteka poučevanje na daljavo  

V pomoč pri izvedbi pouka na daljavo so na voljo:

Predlogi Razlagamo.si za izdelavo video razlag

1. dolžina videoposnetka

  • za OŠ: 7 – 10 min
  • za SŠ: 10 – 20 min

2. element “žive” slike

  • kader učitelja v živo ali
  • druge posnete dejavnosti

Primer: Ploščina (Nina Jelen)

3. strukturiranost razlage

  • uvod,
  • napoved ciljev,
  • ponovitev,
  • koraki, zaključek

Primer: Definicija vektroja (Vesna Zmazek)

4. aktiviranje učencev z

a. napotki za prekinitev

Primer: Kvader in kocka (Nina Srejš)

b. vprašanji

Primer: Ravne črte (Nina Jelen)

c. osebnim nagovarjanjem

Primer: Logaritmiranje eksponentnih enačb (Vesna Zmazek)

5. vključevanje izkušenj učencev

Primer: Matematični mafini – gram, dekagram (Manca Kokalj Vernig)

6. vključevanje interaktivnega učbenika

Primer: Krožnica, krog (Jože Senekovič)

7. motiviranje učencev z različnimi prijemi 

Primer: Glasba – Pitagorov izrek (Natalija Podjavoršek)

8. vključevanje gibalnih aktivnosti

Primer: Z gibanjem utrjujemo poštevanko (Tamara Slana)

9. vključevanje nesimbolnih (konkretnih in slikovnih) predstavitev

Primer: Mreže piramid (Jasmina Putnik)

Kako izdelamo video razlago? (Simon Brezovnik)