Razlagamo.si

iU

iUčbeniki

SM

Zbirke nalog za SM in NPZ

Razlagamo si lahko skupaj

Poučevanje in učenje dobiva novo, inovativno obliko, ki sledi pristopu obrnjene učilnice. Pri tem si lahko pomagamo, delimo izkušnje in skupaj gradimo znanje. Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si nudi interaktivna gradiva, video razlage ter podporno komunikacijo ob težavah učečega za vse predmete v OŠ in SŠ.

Od 19. 10. 2020 v Sloveniji ponovno poteka poučevanje na daljavo  

V pomoč pri izvedbi pouka na daljavo so na voljo:

Beležimo že

0

video razlag

0

ogledov spletne strani

Zadnje novice

Priročnik v pomoč pri delu učiteljev na daljavo

  • VideoRazlage
  • Redni sestanki z učenci v spletnih učilnicah
  • Deljenje znanja med učitelji
  • Ohranjanje ustvarjalnosti in pozitivne naravnanosti. Vzdrževanje učne, mentalne in fizične kondicije učiteljev
  • Enotne usmeritve in smernice šole
  • ….

Izkušnje in dobre prakse Razlagamo.si so bile predstavljene tudi na vabljenem predavanju izobraževanja Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje.