Razlagamo.si

iU

iUčbeniki

SM

Zbirke nalog za SM in NPZ

Razlagamo si lahko skupaj

Poučevanje in učenje dobiva novo, inovativno obliko, ki sledi pristopu obrnjene učilnice. Pri tem si lahko pomagamo, delimo izkušnje in skupaj gradimo znanje. Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si nudi interaktivna gradiva, video razlage ter podporno komunikacijo ob težavah učečega za vse predmete v OŠ in SŠ.

POSVET, 3.7.2020 

VEČ…

Rezultati

Beležimo že

0

video razlag

0

članov, vključenih v MS Teams

0

ogledov spletne strani

Zadnje novice

Študenti, ki so vključeni v Razlagamo.si, so sodelovali tudi na študijskih srečanjih Zavoda RS za šolstvo. Iz ZRSŠ so sporočili, da je v 14 dneh potekalo 260 triurnih sklicev, ki se jih je udeležilo udeležilo 17.000 strokovnih delavcev.

Udeleženci in izvajalci ZRSŠ so bili z izvedbami zadovoljni, sporočajo da so  k temu  izdatno prispevali prav Razlagamo.si študenti. Bili so profesionalni, zanesljivi, odgovorni in pripravljeni pomagati. Na vsaki refleksiji svetovalcev ZRSŠ je bilo omenjeno kvalitetno delo študentov, ki so tudi sami sporočali, da so jih svetovalci izredno lepo sprejeli, da so se pri tem delu veliko naučili in da so zadovoljni s takim načinom dela.

Študenti Razlagamo.si so bili ponovno povabljeni k nadaljnjemu sodelovanju tudi za zamudnike, ki jih je 4000, kar dodatno poudari njihov doprinos k profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

BRAVO študenti Razlagamo.si!