Razlagamo.si

Priročnik v pomoč pri delu učiteljev na daljavo

  • VideoRazlage
  • Redni sestanki z učenci v spletnih učilnicah
  • Deljenje znanja med učitelji
  • Ohranjanje ustvarjalnosti in pozitivne naravnanosti. Vzdrževanje učne, mentalne in fizične kondicije učiteljev
  • Enotne usmeritve in smernice šole
  • ….

Izkušnje in dobre prakse Razlagamo.si so bile predstavljene tudi na vabljenem predavanju izobraževanja Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje.