Društvo Bravo združuje otroke, mladostnike s specifičnim učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja in drugimi nevrorazličnostmi, njihove starše in strokovnjake. S svojim delovanjem dejavno vpliva na izboljšanje položaja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Združuje več kot devetsto članov. S sedmimi podružnicami in sekcijo BravoMI je zastopano po vsej Sloveniji. 

Od ustanovitve, pred devetnajstimi leti, je društvo z izdajanjem literature, s sodelovanjem pri pripravi strokovnih mnenj za oblikovanje zakonodaje s področja otrok s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami, organizacijo izobraževanj za strokovno javnost in starše, organizacijo mednarodnih konferenc, s sodelovanjem v mednarodnih projektih Tempus in Erasmus +, s sodelovanjem z drugimi sorodnimi organizacijami in s številnimi mednarodnimi strokovnjaki ter s članstvom v Evropski zvezi za disleksijo (EDA) izboljšalo razumevanje položaja in obravnavo otrok in mladostnikov z disleksijo, diskalkulijo, AD(H)D, PPPU, ipd.

Društvo je prejemnik najvišje državne nagrade za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami Republike Slovenije v letu 2019.Več o društvu in nekatere prispevke ter gradiva najdete na spletni strani : http://bravo.splet.arnes.si