Razlagamo.si

Z veseljem sporočamo, da Razlagamo.si sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Njihovi študenti so pripravili pomoč pri izobraževanju na daljavo na http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/?fbclid=IwAR1mclo5Sq_IfwW5ObMae5HKNvkaMdoZ-KrhqgTEfGVjd9ovv0FHVa8giqI

Tudi njihovi posnetki bodo obogatili RAZLAGAMO.SI SKUPAJ

Kako izdelati videorazlago?

Razlagamo.si sodeluje s skupino Dijaki za osnovnošolce –> https://www.facebook.com/prostovoljci.gimnm.1Skupaj si bomo pomagali pri več različnih področjih.

Priročnik v pomoč pri delu učiteljev na daljavo

  • VideoRazlage
  • Redni sestanki z učenci v spletnih učilnicah
  • Deljenje znanja med učitelji
  • Ohranjanje ustvarjalnosti in pozitivne naravnanosti. Vzdrževanje učne, mentalne in fizične kondicije učiteljev
  • Enotne usmeritve in smernice šole
  • ….

Izkušnje in dobre prakse Razlagamo.si so bile predstavljene tudi na vabljenem predavanju izobraževanja Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje.

Študenti, ki so vključeni v Razlagamo.si, so sodelovali tudi na študijskih srečanjih Zavoda RS za šolstvo. Iz ZRSŠ so sporočili, da je v 14 dneh potekalo 260 triurnih sklicev, ki se jih je udeležilo udeležilo 17.000 strokovnih delavcev.

Udeleženci in izvajalci ZRSŠ so bili z izvedbami zadovoljni, sporočajo da so  k temu  izdatno prispevali prav Razlagamo.si študenti. Bili so profesionalni, zanesljivi, odgovorni in pripravljeni pomagati. Na vsaki refleksiji svetovalcev ZRSŠ je bilo omenjeno kvalitetno delo študentov, ki so tudi sami sporočali, da so jih svetovalci izredno lepo sprejeli, da so se pri tem delu veliko naučili in da so zadovoljni s takim načinom dela.

Študenti Razlagamo.si so bili ponovno povabljeni k nadaljnjemu sodelovanju tudi za zamudnike, ki jih je 4000, kar dodatno poudari njihov doprinos k profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

BRAVO študenti Razlagamo.si!