Razlagamo.si

iU

iUčbeniki

SM

Zbirke nalog za SM in NPZ

Gradiva in video razlage

Tu najdete interaktivna gradiva, video razlage in rešene naloge, razporejene po predmetih in vsebinskih sklopih.

Podporni pogovori ob težavah

Če naletite pri učenju na težavo, ki je ne znate rešiti sami, vam lahko pomagajo naši študenti in učitelji prostovoljci. Prosim vas, da svojo željo po pomoči opišete v sporočilu, ki ga pošljete na razlagamo@um.si.